Pritvorski objekat Ujedinjenih nacija (POUN)

Corridor

Pritvorski objekat Ujedinjenih nacija osnovan 1996 pod nadležnošću MKSR-a. Zapravo, POUN je namjenski izgrađen u sklopu kompleksa tanzanijskog kazneno-popravnog centra u Arushi. To je bio prvi put da je neko tijelo Ujedinjenih nacija osnovalo i rukovodilo namjenskim pritvorskim objektom.

Mehanizam je 31. decembra 2015., nakon zatvaranja MKSR-a, preuzeo nadležnost za funkcionisanje POUN-a. Trenutno je šest osoba pritvoreno u POUN-u, od čega:

  • jedna osuđena osoba koja čeka na prebacivanje u zemlju u kojoj će izdržavati kaznu; i
  • pet optuženih lica u postupku zbog nepoštovanja suda.

Pritvor na MRMKS-u