Pritvorska jedinica Ujedinjenih nacija (PJUN)

Cell Corridor at the United Nations Detention Unit in The Hague

Pritvorska jedinica Ujedinjenih nacija smještena je u sklopu nizozemskog zatvorskog kompleksa u Scheveningenu, koji je dio Haaga. Posjeduje autonomnu strukturu rukovođenja, ali koristi neke od usluga koje su dostupne u okviru nizozemskog zatvorskog kompleksa.

Mehanizam je 31. decembra 2017., nakon zatvaranja MKSJ-a, Mehanizam je preuzeo nadležnost za funkcionisanje PJUN-a. Trenutno je u PJUN-u pritvoreno devet osoba od čega:

  • dvije optužene osobe protiv kojih se vodi ponovno suđenje;
  • dvije osobe u postupku po žalbi na osuđujuću presudu; i
  • pet osuđenih pritvorenika koji čekaju na prebacivanje u zemlju u kojoj će izdržavati kaznu.

Pritvor na MRMKS-u