JOJIĆ, Petar i RADETA, Vjerica (MICT-17-111)

Nepoštovanje suda