Sudija Mparany Mamy Richard Rajohnson

Madagaskar

DIPLOME:
Diploma iz privatnog prava (četvorogodišnje studije)
Diploma Instituta za pravne studije (Institut d’Etudes Judiciaires)

ODLIKOVANJA:
Dobitnik nacionalnog ordena
Odlikovan ordenom za zasluge Madagaskara

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

Počeo s radom u pravosuđu u julu 1978.

januar 2009. – februar 2013.

sudija ad litem Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu

februar 2008. – januar 2009.

privremeni glavni tužilac Apelacionog suda u Antananarivou

novembar 2002. – avgust 2007.

generalni sekretar ministarstva pravde

avgust 1997. – oktobar 2002.

direktor Nadzornog tela za pravosudne i kazneno-popravne ustanove

decembar 1996. – avgust 1997.

viši istražni sudija Osnovnog suda u Antananarivou

oktobar 1993. – decembar 1996.

šef Odseka kriminalistike u Ministarstvu pravde

oktobar 1992. – oktobar 1993.

na privremenoj pravosudnoj funkciji delegiranog inspektora zaduženog za vođenje opštih sporova u osiguravajućem društvu Ny Havan Insurance Co.

oktobar 1990. – oktobar 1992.

potpredsednik i istražni sudija u Osnovnom sudu u Antsirabeu

jul 1978. – jun 1986.

sudija i istražni sudija u Osnovnom sudu u Mananjaryju, prvi zamenik republičkog tužioca u Osnovnom sudu u Antsirabeu, sudija i istražni sudija u Osnovnom sudu u Antsirabeu

OBRAZOVANJE I OBUKA:

april 2004. kurs rukovođenja i menadžmenta pri National School of Public Administration, Kvebek, Kanada
mart 2000.

radionica o “Evaluaciji pravosuđa i aktivnostima inspekcije” pod okriljem Generalnog inspektorata pravosudnih službi Francuske na Ecole nationale de la magistrature u Parizu

1999. – 2000. direktor obuke sudija Madagaskara o preventivnom pritvoru
septembar – oktobar 1997. ko-direktor za preliminarnu istragu i tužilačko veće, s g. Gilbertom Cousteauxom, bivšim savetnikom Tužilačkog veća Apelacionog suda u Tuluzu, predavač na francuskoj Ecole nationale de la magistrature i inspektor pri francuskom Generalnom inspektoratu pravosudnih službi
septembar – oktobar 1997. kurs za sudije koje vrše obuku pri francuskoj Ecole nationale de la magistrature u Bordou