Sudija Dr. Aydin Sefa Akay

Turska

Rođen u Ankari, Turska, 3. avgusta 1950.

Nakon što je 1972. završio Pravni fakultet Univerziteta u Ankari, stekao je zvanje magistra i odbranio doktrorat s tezom iz ljudskih prava na Univerzitetu Hacettepe u Ankari.

 

Trenutno obavlja funkciju sudije Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Takođe je i penzionisani ambasador Republike Turske u Burkini Faso, gde je primio odlikovanje Officier de l’ordre national burkinabé zbog rezultata koje je postigao u diplomatskoj misiji u Burkini Faso.

Obavljao je i dužnost sudije Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu od 15. januara 2009. do 1. januara 2012.

Tokom godina provedenih u Ministarstvu spoljnih poslova Turske, radio je kao pravni savetnik u turskom Ministarstvu spoljnih poslova, stalnoj misiji Turske pri Ujedinjenim nacijama, UNESCO i Savetu Evrope. U tom svojstvu zastupao je Vladu Turske u predmetima pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Takođe je predstavljao Tursku u komisijama koje su razmatrale važna suštinska i administrativna pitanja u vezi s osnivanjem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, a učestvovao je i u aktivnostima niza međunarodnih organizacija, među kojima su NATO, Međunarodna agencija za nuklearnu energiju i Azijsko-afrički pravni konsultativni komitet. Od 1997. do 2006. bio je član Arbitražnog panela Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova (International Centre for Settlement of Investment Disputes,  ili ICSID).

Sudija Akay takođe je autor brojnih publikacija i održao je veliki broj seminara u vezi s pitanjima poput međunarodnih odnosa, međunarodnog prava, humanitarnog prava i ljudskih prava.