Sudija Bakone Justice Moloto

Južna Afrika

Sudija Bakone Justice Moloto je bivši južnoafrički pravnik, a sada sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Sudija Moloto je započeo karijeru u pravosuđu kao advokat odbrane, radeći samostalno tokom sedam godina, počevši od 1978. Počev od 1985. radio je u timu s još četiri advokata odbrane, da bi se nakon dve godine pridružio Centru za pravno obrazovanje Udruženja crnih advokata gde je obavljao funkciju direktora tokom pet godina.

Sudija Moloto se 1993. priključio nacionalnoj elektro-distribuciji kao pravni savetnik. Dok je radio za elektro-distribuciju, sudija Moloto je, 1995. godine pozvan u veće koje je formirano u novo-ustanovljenom sudu koji se bavio presuđivanjem u predmetima zemljišnih potraživanja ljudi čije je zemljište bilo predmet protivpravnih eksproprijacija za vreme aparthejda. Tu funkciju je obavljao sedam godina, dok je poslednje dve od njih bio i sudija Suda za zemljišna potraživanja i sudija Vrhovnog suda.

Vlada Južnoafričke Republike je 2005. Godine sudiju Molotoa predložila za sudiju MKSJ.

Tokom svog mandata na MKSJ, sudija Moloto je predsedavao većima u predmetima Tužilac protiv Milana Martića, Tužilac protiv Rasima Delića, Tužilac protiv Momčila Perišića, i na ponovljenom suđenju u predmetu Tužilac protiv Ramusha Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja. Trenutno je član veća koje postupa u predmetu Tužilac protiv Ratka Mladića.