Bivši čelnici

Bivši tužilac

Hassan B. Jallow (Gambija)

Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove od 1. marta 2012. do 29. februara 2016. Rođen 1951. u Gambiji.

Sudiju Hassana Bubacara Jallowa, gambijskog odvjetnika i pravnika, za tužioca Mehanizma imenovao je Savjet bezbjednosti UN-a 1. marta 2012. na mandat od četiri godine. Tužilac Jallow nastavio je da obavlja funkciju tužioca Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) do 31.decembra 2015, a na tom je položaju je bio od 2003. godine.

Tužilac Jallow, rođen 1951. godine, započeo je svoju pravnu karijeru 1976. kao državni tužilac u Gambiji i na tom je položaju bio do svog imenovanja za zamjenika državnog odvjetnika Gambije 1982. Radio je i kao pravni stručnjak za Organizaciju afričkog jedinstva i sudjelovao u izradi i zaključivanju Afričke povelje o ljudskim pravima i pravima naroda, koja je usvojena 1981. Od 1984. do 1994. godine, bio je na položaju državnog odvjetnika i ministra pravde Gambije. Nakon toga bio je sudija Vrhovnog suda Gambije od 1998. do 2002.

Godine 1998., generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je tužioca Jallowa da provede sudsku evaluaciju Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Također je radio i za Commonwealth na raznim funkcijama, uključujući predsjedanje Vladinom grupom stručnjaka za ljudska prava i kao član Arbitražnog suda Commonwealtha. Prije nego što je postao tužilac Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, bio je sudija Žalbenog vijeća Specijalnog suda za Sierra Leone - na taj ga je položaj imenovao generalni sekretar UN-a 2002.

Tužilac Jallow studirao je pravo na Univerzitetu u Dar es Salaamu, Tanzanija (1973.), Nigerijskom pravnom fakultetu (1976.) i na University College u Londonu (1978.). Bilingvalan je na engleskom i francuskom, i autor je niza publikacija, posebno o pitanjima koje se odnose na međunarodno krivično pravo, javno međunarodno pravo, ljudska prava, kao i međunarodni mir i pravdu.

Tužilac Jallow je dobitnik visokog odlikovanja Zapovjednika nacionalnog reda Republike Gambije.

Bivši sekretar

John Hocking (Australija)

Trenutno je sekretar Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, što je funkcija koju obavlja od 2009. godine. Od 10. januara 2012. do 31. decembra 2016. uporedo je obavljao funkciju sekretara Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je g. Johna Hockinga za pomoćnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i sekretara Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na dva mandata, prvi put 15. maja 2009. i potom 15. maja 2013. Generalni sekretar ga je takođe imenovao za sekretara Mehanizma za međunarodne krivične sudove počevši od 10. januara 2012. godine, poverivši mu započinjanje rada te nove institucije. Gospodin Hocking je do kraja 2016. godine uporedo obavljao funkciju sekretara MKSJ i Mehanizma.

Gospodin Hocking radi na MKSJ dugi niz godina, i započeo je s radom u ovoj instituciji 1997. Obavljao je funkciju zamenika sekretara od decembra 2004. do januara 2009, kada je imenovan za vršioca dužnosti sekretara Međunarodnog suda. Pre ovih imenovanja obavljao je dužnost višeg pravnog savetnika pri Žalbenom veću MKSJ i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu. Na početku je radio kao sudski savetnik u prvom postupku pred Sudom koji se vodio protiv više optuženih istovremeno, na suđenju u predmetu Čelebići.

G. Hocking radi već više od 25 godina kao pravnik na domaćoj i međunarodnoj sceni. Među prethodnim dužnostima koje je obavljao, pet godina bio je savetnik za pravna pitanja i zvaničnu politiku u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u Parizu; zatim savetnik za pravna pitanja i zvaničnu politiku u Special Broadcasting Service, nacionalnoj multikulturnoj radiotelevizijskoj kući vlade Australije; savetnik za pravna pitanja i zvaničnu politiku advokata u oblasti ljudskih prava i Britanskog filmskog instituta u Londonu; pravni saradnik sudije Michaela Kirbya, bivšeg predsednika Apelacionog suda Novog Južnog Velsa u Australiji; i savetnik za pravna pitanja i zvaničnu politiku Australijske filmske komisije.

Gospodin Hocking je primljen u advokatsku komoru Lincoln’s Inn u Londonu, a advokat je s pravom zastupanja pred vrhovnim sudovima Viktorije i Novog Južnog Velsa u Australiji. Ima titulu magistra pravnih nauka Univerziteta u Londonu (Londonska škola ekonomskih i političkih nauka), diplomu prava Univerziteta u Sidneju i diplomu prirodnih nauka (psihologija i biohemija) Univerziteta Monash u Melburnu, Australija.

Autor je više publikacija, posebno o pitanjima vezanim za međunarodno humanitarno i krivično pravo. Govori engleski i francuski.

Rođen je 6. avgusta 1957. u Melburnu, Australija.